project
ontwikkeling

Op het gebied van projectontwikkeling heeft Niersman een sterke focus op individuele projecten, met name in de binnenstedelijke ontwikkelingen van woning- en utiliteitsbouw.

Niersman is actief op de middelgrote markt in de randstad en aangrenzende regio’s. Het bedrijf neemt graag uitdagingen aan en kiest voor de projecten waarmee ze affiniteit heeft. Dit kan een regionale binding zijn, maar ook projecten die net even afwijken van de meer reguliere woningbouw. De projecten worden risicodragend uitgevoerd. Bij grotere projecten zoekt Niersman samenwerking met collega projectontwikkelaars en beleggers om zo te komen tot een hogere capaciteit en risicospreiding.

Voor de uitleggebieden is er de Niersman GARANT woning ontwikkeld welke door haar efficiënte bouwmethodiek toepasbaar is met verschillende gevelbeelden. Ook hier is maatwerk echter goed mogelijk, elk project wordt door ons individueel beschouwd en er wordt gezocht naar de best passende oplossing voor bewoners en omgeving om zo een optimaal woon- en leefklimaat te bereiken.

Naast de traditionele vorm van ontwikkelen heeft Niersman ook ervaring met Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (PPS) en Design & Construct (&Finance) constructies voor projecten van derden. Op deze manier kan Niersman zich optimaal inzetten om het maximale in de projecten te bereiken voor overheden en opdrachtgevers.

Niersman op Twitter

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search